Informacje


606 422 833

(22) 497 55 88

kontakt@euroszkola.com.pl

Zapisz się na kurs

Kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg);
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3.500 kg. Jeżeli dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów zawiera się pomiędzy 3.500 kg a 4.250 kg, należy zdać część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kat. B z kodem 96).
  4. motorowerem oraz czterokołowcem.

Ponadto, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
  • motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125cm3, mocy nie przekraczającej 11kw pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat B od co najmniej 3 lat.

Minimalny wymagany wiek do kierowania pojazdami określonymi dla kat. B wynosi 18 lat.

Kurs na prawo jazdy kat. B można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Szkolenie


Wykłady odbywają się w systemie wieczorowym lub weekendowym.

Od 1 stycznia 2015 r. wykłady z przepisów ruchu drogowego nie są obowiązkowe. Obowiązkowe są wyłącznie zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej (terminy).

Na jazdy umawiamy się w różnych miejscach w Warszawie, m. in.: pl. Bankowy, pl. Wilsona, metro Młociny, WORD na Bemowie, przy biurze na ul. Modlińskiej 176.

Szkolenie praktyczne składa się z 30 h zegarowych jazd. Jazdy odbywają się na samochodach Hyundai i20 (takie jak na egzaminie państwowym w WORD Warszawa) oraz Skoda Fabia.

Cennik i płatności


Opłatę za kurs można wnosić w ratach.

  • Przed rozpoczęciem wykładów lub pobraniem skierowania na badania – minimalna wpłata wynosi 300 zł.
  • Jazdy może rozpocząć osoba, która wpłaciła minimum 500 zł.
  • Kolejne wpłaty powinny być dokonywane proporcjonalnie do ilości wyjeżdżonych godzin. W przypadku nie wpłacenia kolejnej raty za kurs lub nie przedstawienia dokumentu, potwierdzającego dokonanie wpłaty, jazdy są wstrzymywane.
  • Cała kwota musi być uiszczona przed 20-tą godziną zajęć praktycznych. W przypadku kursu ekspresowego (w 16 dni) cała suma za kurs musi być wpłacona przed wyjeżdżeniem 15 godzin.

Płatności można dokonać przelewem na konto nr: 65 1050 1054 1000 0097 3105 1380, w biurze lub na wykładach.

Cennik

Zapisy


Zapisać się na kurs można w biurze, telefonicznie lub wypełniając formularz .