Informacje


606 422 833

(22) 497 55 88

kontakt@euroszkola.com.pl

Zapisz się na kurs

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  • motorowerem oraz czterokołowcem lekkim.

Minimalny wymagany wiek do kierowania pojazdami określonymi dla kat. A1 wynosi 16 lat.

Kurs na prawo jazdy kat. A1 można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia.

Szkolenie


Wykłady odbywają się w systemie wieczorowym lub weekendowym.

Od 1 stycznia 2015 r. wykłady z przepisów ruchu drogowego nie są obowiązkowe. Obowiązkowe są wyłącznie zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej (terminy).

Jazdy rozpoczynają się na placu manewrowym – ul.  Jagiellońska 88

W ramach szkolenia podstawowego jest 20 h zegarowych jazd. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na motocyklach Honda CBF 125 (taki sam jak na egzaminie państwowym w WORD Warszawa).

Cennik i płatności


Opłatę za kurs można wnosić w ratach.

  • Przed rozpoczęciem wykładów lub pobraniem skierowania na badania – minimalna wpłata wynosi 300 zł.
  • Jazdy może rozpocząć osoba, która wpłaciła minimum 500 zł.
  • Kolejne wpłaty powinny być dokonywane proporcjonalnie do ilości wyjeżdżonych godzin. W przypadku nie wpłacenia kolejnej raty za kurs lub nie przedstawienia dokumentu, potwierdzającego dokonanie wpłaty, jazdy są wstrzymywane.
  • Cała kwota musi być uiszczona przed 10-tą godziną zajęć praktycznych.

Płatności można dokonać przelewem na konto nr: 65 1050 1054 1000 0097 3105 1380, w biurze lub na wykładach.

Cennik

Zapisy


Zapisać się na kurs można w biurze, telefonicznie lub wypełniając formularz .