Informacje


606 422 833

(22) 497 55 88

kontakt@euroszkola.com.pl

Zapisz się na kurs

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  • motorowerem oraz czterokołowcem lekkim.

Minimalny wymagany wiek do kierowania pojazdami określonymi dla kat. A1 wynosi 16 lat.

Kurs na prawo jazdy kat. A1 można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Szkolenie


Wykłady odbywają się w systemie wieczorowym lub weekendowym.

Od 1 stycznia 2015 r. wykłady z przepisów ruchu drogowego nie są obowiązkowe. Obowiązkowe są wyłącznie zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej (terminy).

Jazdy rozpoczynają się na placu manewrowym – ul.  Jagiellońska 88

W ramach szkolenia podstawowego jest 20 h zegarowych jazd. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na motocyklach Honda CBF 125 (taki sam jak na egzaminie państwowym w WORD Warszawa).

 

Cennik i płatności


 

Opłatę za kurs można wnosić w ratach. Pierwszą wpłatę w wysokości co najmniej 300 zł należy wnieść najpóźniej w dniu badań lekarskich / w dniu rozpoczęcia wykładów. Kolejne wpłaty powinny być dokonywane proporcjonalnie do wyjeżdżonych godzin. Ilość rat jest dowolna i ustala ją kursant.  Cała kwota za kurs powinna być wpłacona przed ukończeniem 15 h jazd.

Płatności można dokonać przelewem na konto nr: 29 1910 1048 2201 8611 2812 0001, w biurze lub na wykładach.

Cennik

 

Zapisy


 

Zapisać się na kurs można w biurze, telefonicznie lub wypełniając formularz .